Cechy rynku produktów przemysłowych

– Podstawowe cechy rynku produktów przemysłowych:

– popyt na rynku produktów przemysłowych jest pochodny w stosunku do popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych:

Bez kategorii