Testowanie rynku

Pozytywne rezultaty osiągnięte na dotychczasowych etapach procesu rozwoju nowego produktu powinny skłonić kierownictwo firmy do przeprowadzenia testów rynkowych prototypu, zanim zostanie on wprowadzony na rynek. Ponieważ przeprowadzenie takich testów jest kosztowne i czasochłonne, kierownictwo firmy powinno rozważyć decyzję o ich podjęciu, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

Bez kategorii