Rozwój nowego produktu

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu koncepcja przybiera formę wymierną, staje się rzeczą realną. Powstaje prototyp, który konsumenci będą postrzegać przez pryzmat cech opisanych w koncepcji produktu. Zarówno w przypadku produktów prostych, jak i złożonych technicznie bada się, czy prototyp będzie bezpieczny w trakcie zwyczajowego użytkowania, spożywania i czy będzie można wytwarzać produkt w ramach kosztów określonych w budżecie.

Bez kategorii