Rozwój nowego produktu

Na tym etapie procesu rozwoju nowego produktu koncepcja przybiera formę wymierną, staje się rzeczą realną. Powstaje prototyp, który konsumenci będą postrzegać przez pryzmat cech opisanych w koncepcji produktu. Zarówno w przypadku produktów prostych, jak i złożonych technicznie bada się, czy prototyp będzie bezpieczny w trakcie zwyczajowego użytkowania, spożywania i czy będzie można wytwarzać produkt w ramach kosztów określonych w budżecie.

Stworzenie i realizacja dobrego prototypu nowego produktu, w zależności od kategorii, do której on należy, może trwać od kilku dni do kilku lub nawet kilkunastu lat (w przypadku niektórych leków). Osoby pracujące nad prototypem, oprócz fizycznych cech funkcjonalnych odbieranych zmysłami człowieka, muszą także uwzględniać sposoby reagowania konsumentów na różne kolory, ciężar, rozmiary i inne cechy zewnętrzne. Dział marketingu musi dostarczyć tym pracownikom informacji dotyczących oczekiwanych cech nowego produktu i sposobów ich oceny przez konsumentów.

Przygotowany prototyp musi być następnie poddany intensywnym testom sprawdzającym jego funkcjonowanie i użyteczność dla klientów. Testuje się także preferencje konsumentów. Na tym etapie zapada ostateczna decyzja, czy koncepcja produktu i jego prototyp mogą być przekształcone w nowy, możliwy technicznie i ekonomicznie do zrealizowania produkt. W przypadku decyzji negatywnej skumulowane koszty projektu będą poniesione na próżno (jedyną korzyścią będzie uzyskana informacja). Decyzja pozytywna oznacza natomiast, że prototyp produktu jest gotowy do nadania mu nazwy, przygotowania odpowiedniego opakowania oraz opracowania programu marketingowego.

Bez kategorii