Produkty żyją i umierają

Wśród rozlicznych podobieństw między człowiekiem a pewnymi obszarami działań marketingowych cykl życia produktu jest chyba najbardziej zbieżny z etapami życia ludzkiego. Produkty, podobnie jak ludzie, rodzą się, zdobywają rynek, żyją i umierają. W przeciwieństwie jednak do wydłużającej się egzystencji człowieka cykl życia produktu zdaje się skracać wraz z postępem technicznym oraz rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym. Specjalista ds. produktu zajmuje się w ciągu swej pracy zawodowej coraz większą liczbą produktów i obserwuje ich skracający się okres życia.

Postęp techniczny i zmienność konsumentów powodują, że przedsiębiorstwo musi być stale nastawione na wprowadzanie coraz to nowych produktów na rynek. Pracownicy firmy muszą przezwyciężać niechęć do innowacji, swoją naturalną skłonność do przyzwyczajania się do istniejących struktur produkcji oraz maty krytycyzm wobec osiągniętych sukcesów wprowadzenia nowego produktu na rynek. Każdy powinien uświadamiać sobie fakt, że zupełnie inne produkty zapełniały półki sklepowe w chwili, gdy przychodził na świat, niż te, które teraz są w jego otoczeniu.

Wprowadzanie nowego produktu na rynek rodzi pełne nadziei i optymizmu oczekiwania co do jego długiego i pełnego sukcesów życia. Niezależnie od tego, czy jest to nowy samochód, nowy materiał izolacyjny lub nowy gatunek chleba, firma życzyłaby sobie, aby był on przez długi czas akceptowany przez klientów i tym samym przynosił firmie stałe i wysokie zyski. Rozpatrywanie cyklu życia produktu jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania firmy, ponieważ:

– długość życia produktu jest ograniczona w czasie i zależy od wielu czynników:

– sprzedaż produktu podlega wahaniom i ściśle zależy od fazy cyklu życia tego produktu:

– wielkość zysków firmy wzrasta i obniża się w kolejnych fazach cyklu życia produktu:

– w każdej fazie cyklu życia produktu musi być stosowana odmienna strategia działania firmy, np. marketingowa, produkcyjna, finansowa, sprzedażowa itp.

Bez kategorii