Daily Archives 22 maja 2015

Istota marki

Na oznakowanie produktu składają się z reguły: jego nazwa, marka i etykieta. Szczególne znaczenie wśród elementów oznakowania produktu odgrywa marka. Marka może się składać zarówno z części słownej, czyli nazwy marki (Opel, TDK, 3M), jak i rozpoznawalnego, ale niewerbalnego oznaczenia (symbol, forma plastyczna, charakterystyczny kolor lub krój pisma), czyli znaku lub logo marki (np. „kółko” Mercedesa, wielbłąd na opakowaniu papierosów Camel).

Bez kategorii

Problematyka opakowań

Ostatnia z wymienionych tendencji jest związana z odchodzeniem od feminizacji opakowań. Otóż jest to tendencja typowa dla krajów Europy Zachodniej, niekoniecznie sprawdzająca się w polskich warunkach. Według przeprowadzonych badań zakupy w Polsce są dokonywane w 70-80% przez kobiety, a zatem w przypadku testowania nowych opakowań nie można dobierać respondentów w proporcji 50% mężczyzn i 50% kobiet. Droga do partnerskiego prowadzenia gospodarstwa domowego jest jeszcze w Polsce długa i w najbliższych latach głównie kobiety będą podejmowały decyzje związane z nabywaniem dóbr codziennego zakupu.

Bez kategorii