Dobry projekt podstawą sukcesu

Ważne znaczenie marketingowe ma wielkość opakowania. Istotne jest jego skorelowanie z wielkością zapotrzebowania ze strony finalnego nabywcy (np. liczbą osób w gospodarstwach domowych) oraz trwałością produktu po otwarciu opakowania. Na przykład napoje chłodzące sprzedaje się w metalowych puszkach, szklanych butelkach o różnej pojemności, a także plastikowych pojemnikach, nawet kilkulitrowych. Ma to na celu zaspokojenie różnych potrzeb nabywców, w zależności od tego, w jakich warunkach będą korzystać z produktu.

Bez kategorii