Rynek produktów przemysłowych – rynkiem pierwotnym

Oferowane klientom różnorodne produkty konsumpcyjne są wytwarzane w sferze przemysłowej i to ona dostarcza je pośrednikom. Rynek produktów przemysłowych jest zatem pierwotny w stosunku do rynku dóbr konsumpcyjnych.

Bez kategorii