Czym jest produkt rzeczywisty?

Każdy produkt konsumpcyjny składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznycb (materialnych i niematerialnych). Zestawienie tych cech jest dokonywane z punktu widzenia maksymalnego usatysfakcjonowania nabywcy.

Bez kategorii