Daily Archives 16 maja 2015

Wybór strategii marki – ciąg dalszy

Celem strategii jest wykreowanie ogólnego wizerunku firmy. Strategię tę stosuje się wówczas, gdy: 1) występują niewielkie różnice między produktami, 2) firma produkuje komplementarne produkty, 3) występuje mała sprzedaż danego produktu, a w związku z tym i niewielki potencjał rynku.

Bez kategorii

Portfele produktów

Koncepcja cyklu życia produktu jest bardzo użyteczna w analizie sytuacji indywidualnego produktu, natomiast portfele produktów są pomocne w planowaniu i kształtowaniu produktu-mix. Podstawową wartością każdej z tych koncepcji jest to, że prowadzą one do ustalenia strategii produktu i – ogólnie – strategii marketingowej firmy.

Bez kategorii