Daily Archives 17 maja 2015

Produkty wybieralne sprawiają więcej problemów

Zanim produkty wybieralne zostaną zakupione, konsumenci odwiedzają wiele sklepów podobnej branży w różnych miejscach, aby porównać ich ceny, jakość, funkcjonalność, nowoczesność wykonania itp. Często się zdarza, że studiują czasopisma, pytają przyjaciół o ich opinię na temat danych produktów, śledzą reklamy.

Bez kategorii

Menedżer i kilka sposobów dywersyfikacji

Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na stosowanie tej strategii, musi dokonać nowej alokacji zasobów będących w jego dyspozycji. Znaczna część środków powinna być przesunięta z dotychczasowych działań do nowych przedsięwzięć (zastosowanie nowych technologii, wprowadzenie innych metod sprzedaży, podniesienie kwalifikacji pracowników). Strategia dywersyfikacji różni się od wcześniej omówionych strategii. Menedżer ma do dyspozycji kilka sposobów dywersyfikacji:

Bez kategorii