Daily Archives 24 czerwca 2017

Produkt w koncepcji marketingu-mx

W orientacji marketingowej przedsiębiorstwa strategia marketingowa powinna być harmonijnie powiązana z innymi elementami marketingu-mix. Zwykle wysoka jakość produktu kojarzy się z wysoką ceną. Zainteresowanie konsumentów określonym poziomem ceny prowadzi jednak do skorelowania jakości produktu z ceną akceptowaną (tzw. psucie produktu). Na sprzedaż produktu wpiywa również jego obecność w kanałach dystrybucji (w tym także umiejscowienie na odpowiedniej póice sklepowej) oraz odpowiednia promocja.

Bez kategorii

Kryteria związane z produktem

Aby rozwój nowego produktu był uwieńczony sukcesem, przedsiębiorstwo musi także stworzyć odpowiednią organizację, w znacznym stopniu warunkującą efektywne zarządzanie procesem innowacji. Na każdym etapie tego procesu przedsiębiorstwo musi wykorzystać najlepsze koncepcje i narzędzia analityczne. Nawet najlepszy pomysł na nowy produkt może nie odnieść sukcesu, jeżeli będzie realizowany przez niekompetentne osoby, źle zorganizowane i zarządzane.

Bez kategorii

Struktura sieci

Mówiąc o Internecie, mamy na myśli kilka niezależnych, ale powiązanych ze sobą struktur. Można wyróżnić pięć płaszczyzn sieci, a są to:

Bez kategorii