Tytuł strony

Tytuł znajduje się w nagłówku strony i jest widoczny w górnym pasku przeglądarki. W składni html wygląda to tak: Tutaj znajduje się tytuł strony. Z analizy dostępnych informacji na temat metod działania wyszukiwarek wynika, że tytuł jest jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę przy sporządzaniu rankingu stron.

Bez kategorii