Sprawdzać aktualność zewnętrznych odnośników

Internet to medium o dużej płynności – spora liczba serwisów systematycznie przebudowuje swoją zawartość, część znika, część pojawia się pod nowymi adresami. Dlatego też istnieje konieczność okresowej weryfikacji odnośników znajdujących się w danym serwisie www – utrzymywanie nieaktualnych linków jest bardzo źle widziane przez osoby odwiedzające serwis.

Bez kategorii