Sprawdzać aktualność zewnętrznych odnośników

Internet to medium o dużej płynności – spora liczba serwisów systematycznie przebudowuje swoją zawartość, część znika, część pojawia się pod nowymi adresami. Dlatego też istnieje konieczność okresowej weryfikacji odnośników znajdujących się w danym serwisie www – utrzymywanie nieaktualnych linków jest bardzo źle widziane przez osoby odwiedzające serwis.

Odpowiadać w miarę szybko na przesyłane e-maile. Temat ten zostanie rozwinięty w rozdziale poświęconym tekstowej komunikacji z klientem. Tu warto podkreślić zasadę: im szybciej zareagujemy na wysłany do firmy e-mail, tym lepiej .[Ż badań Matrix Marketing wynika, że przeciętny internauta oczekuje odpowiedzi na swój e-mail w czasie jednej lub dwóch dób od chwili wysłania elektronicznego zapytania! Brak odpowiedzi w tym terminie może spowodować pogorszenie wizerunku firmy w oczach internautów.

Wprowadzić elementy interaktywne: system komentarzy, głosowania. Nic tak nie ożywi strony jak dowody odwiedzania jej przez internautów: pozostawione komentarze czy wyniki głosowania. Świadczą one nie tylko o aktualności poruszanych tematów, lecz także o aktywności osób odwiedzających serwis.

Stworzyć firmowy biuletyn e-mail. W firmowym biuletynie właściciel strony może rozsyłać informacje dotyczące ostatnich aktualizacji serwisu. Dzięki temu udaje się często zwiększyć ruch na stronie: znajdujące się w przesyłkach odnośniki pozwalają na bezproblemowe dotarcie do interesujących internautę najnowszych informacji. Biuletyn taki jest zarazem dowodem na to, że strona internetowa podlega ciągłym zmianom – warto ją więc chociażby od czasu do czasu odwiedzić.

Podejmować odpowiednie działania promocyjne. Posiadając systematycznie aktualizowaną stronę www, należy wciąż podejmować działania promocyjne, których celem jest maksymalne spopularyzowanie witryny oraz pozyskanie jak największej liczby odwiedzających. Działania te mogą być prowadzone zarówno w sieci, jak i poza nią. W dalszych rozdziałach tej książki zajmiemy się różnymi metodami promowania firmy oraz jej sieciowej witryny z wykorzystaniem narzędzi, które są dostępne w Internecie.

Bez kategorii