Wybór technologii: sprawne działanie serwisu cz. II

Warstwa informacyjna stron www. Serwisy internetowe możemy – z grubsza rzecz biorąc – podzielić na informacyjne (dostarczające różnorodnych wiadomości: w tej grupie mieszczą się rów- niefiatalogi, będące źródłem informacji o innych stronachoraz transakcyjne (służące do dokonywania różnych operacji handlowych – witryny banków, serwisy umożliwiające zakupy on-line, strony ułatwiające składanie zamówień czy współpracę podmiotów handlowych itp.). Oba typy witryn potrzebują dobrych, dopasowanych do swoich potrzeb tekstów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady ich przygotowywania.

Bez kategorii