Konstrukcja tekstu: przede wszystkim przejrzystość cz. II

Konieczność wyjaśniania trudniejszych zagadnień. Nie ma nic gorszego niż nadmiernie skomplikowany tekst, w dodatku odczytywany bezpośrednio z ekranu. Na szczęście w Internecie można skorzystać z dobrodziejstw języka html i tworzyć odnośniki, czyli strony z objaśnieniami bardziej skomplikowanych terminów. W ten sam sposób można tworzyć odniesienia do innych dokumentów na dany temat – wzajemne powiązania artykułów znacznie podnoszą wartość informacyjną serwisu.

Źródło i czas powstania informacji. Artykuł – szczególnie mający charakter bieżącej informacji – powinien być opatrzony datą publikacji. Przede wszystkim dlatego, że większość serwisów archiwizuje swoje wcześniej opublikowane artykuły – znaleziony przez wyszukiwarkę tekst archiwalny ma oczywiście swoją wartość, pod warunkiem jednak, że został opatrzony datą. Należy też podawać zawsze źródło informacji (lub jej autora), a w wypadku korzystania z informacji zawartych na innych stronach dobry obyczaj nakazuje wstawienie odnośnika do źródła (nawet w wypadku omówień czy bardziej ogólnych opracowań).

Wysyłanie i drukowanie tekstów. Najlepiej jest uzupełnić każdy tekst dwiema opcjami: możliwością wysłania na podany adres e-mail (całego tekstu lub tylko tytułu z zajawką) oraz możliwością wydrukowania strony. Szczególnie ta druga opcja jest pożyteczna: firma może zdobyć w ten sposób dozgonną wdzięczność licznej rzeszy „modemoweów”, płacących wcale niemałe pieniądze za połączenia z siecią.

Umożliwienie reakcji. Internet jest medium interaktywnym – a to oznacza, że trzeba dać odbiorcom serwisu możliwość reakcji na daną informację. Mogą to być odnośniki do po- wiązanych tematycznie stron (na własnym lub obcym serwerze), możliwość oceny tekstu czy wysłania komentarza lub e-mailu do redakcji. Więcej na ten temat piszemy w podrozdziale dotyczącym zasad konstruowania interaktywnych serwisów.

Obok walorów informacyjnych, internauci najczęściej zwracają uwagę na oprawę graficzną serwisu. Nic w tym dziwnego, stanowi ona jeden z najistotniej- szych elementów wyróżniających serwis spośród oferty konkurencji. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w wypadku dużych portali: ponieważ korzystają one praktycznie z tych samych źródeł informacji (agencje prasowe, wiadomości dzienników ogólnopolskich),?kład graficzny i nawigacja stanowią jedyny czynnik odróżniający od konkurenc

Powstaje więc pytanie: jak projektować grafikę i strukturę nawigacyjną stron www? Odpowiedź nie jest jednoznaczna: wszystko zależy od konkretnego projektu i jego przeznaczenia. Nie będziemy szczegółowo omawiać możliwych rozwiązań, lecz przekażemy ogólne uwagi, które pomogą w tworzeniu koncepcji serwisu www.

Bez kategorii