Blog Archives

Produkt poszerzony – korzyści dodatkowe cz. II

Produkt poszerzony obejmuje te jego cechy, w których zakresie działania konkurencyjne firm są najbardziej widoczne, gdyż firmy robią wszystko, aby uczynić swój produkt bardziej atrakcyjnym dla klienta. Wybór produktu jest dokonywany przez klientów przede wszystkim z punktu widzenia korzyści, jakie są dołączane do jego istoty.

Bez kategorii

Faza wzrostu sprzedaży produktu – ciąg dalszy

Doskonalenie produktu obejmowało dbałość o jakość papierosów, podnoszenie walorów opakowania oraz rozszerzenie rodziny produktu. W fazie wprowadzania produktu były dostępne jedynie papierosy w miękkich opakowaniach. Natomiast w fazie wzrostu wprowadzono opakowanie kartonowe (Mars de Luxe). W miarę trwania fazy wzrostu wprowadzono słabsze papierosy (Mars Lights), przeznaczone dla nowych segmentów rynku, tj. dla konsumentów zainteresowanych takimi papierosami: sprzedawano je zarówno w opakowaniach miękkich, jak i twardych.

Bez kategorii

Co to jest macierz Ansoffa? – ciąg dalszy

Aby umożliwić przedsiębiorstwom lepsze rozwijanie ich strategii marketingowej, wynaleziono kilka systematycznych podejść do jej planowania. Jedno z nich jest zwane powszechnie macierzą Ansoffa (są to tzw. opcje strategiczne rozwoju przedsiębiorstwa – rysunek 15). Podejście to określa cztery strategie marketingowe, które mogą być wykorzystane do utrzymania i(lub) zwiększenia sprzedaży i zysku. Są nimi: penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu, dywersyfikacja.

Bez kategorii

Wyszukiwarka na stronie www

Mapa serwisu pomaga w odnajdywaniu konkretnych stron lub części tematycznych serwisu. Do bardziej szczegółowego wyszukiwania niezbędna jest wyszukiwarka. Jest to element, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem korzystających ze strony. Należy podkreślić, że wyszukiwarka ma jedynie sens w sytuacji, gdy zawartość witryny jest na tyle bogata, iż uzasadnia użycie tego narzędzia. W przeciwnym wypadku odradzamy tworzenie wyszukiwarki – cóż z tego, że umieścimy w serwisie ładnie wyglądające narzędzie, gdy wpisanie dowolnej frazy da w większości wypadków wynik negatywny? Efekt marketingowy będzie wówczas odwrotny do zamierzonego.

Bez kategorii

Surowce

Istotną cechą surowców jest ich duże zróżnicowanie gatunkowe oraz asortymentowe. Muszą one być zatem selekcjonowane w taki sposób, aby mogły zaspokoić potrzeby różnych segmentów rynku.

Bez kategorii