Co to jest macierz Ansoffa? – ciąg dalszy

Aby umożliwić przedsiębiorstwom lepsze rozwijanie ich strategii marketingowej, wynaleziono kilka systematycznych podejść do jej planowania. Jedno z nich jest zwane powszechnie macierzą Ansoffa (są to tzw. opcje strategiczne rozwoju przedsiębiorstwa – rysunek 15). Podejście to określa cztery strategie marketingowe, które mogą być wykorzystane do utrzymania i(lub) zwiększenia sprzedaży i zysku. Są nimi: penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu, dywersyfikacja.

Strategie te są wynikiem relacji zachodzących między rynkiem a produktem. Wybór jednej z nich zależy od stopnia nasycenia rynku produktem, możliwości wprowadzania przez firmę nowych produktów, a także od wielu innych czynników, takich jak ograniczenia czasowe, skłonność do podejmowania ryzyka, intensywność zmian w otoczeniu i związane z nimi szanse rynkowe (możliwości).

Strategie mogą być połączone. W zależności od konkretnej sytuacji, firma może realizować jednocześnie jedną, dwie lub więcej strategii (np. rozszerzać rynek i wprowadzać nowy produkt na dotychczasowym rynku).

Opcje strategiczne (strategie produkt/rynek) wynikają z wyboru rynku (działania z tym związane należy koncentrować na szansach występujących w otoczeniu firmy), na którym przedsiębiorstwo zamierza konkurować, oraz wyboru sposobu, w jaki chce ono utrzymać i wzmocnić przewagę konkurencyjną.

Należy podkreślić, że przedstawione opcje strategiczne są równie ważne i nie należy ich w szczególny sposób wyróżniać. Rysunki stanowią jedynie pewien schemat, według którego kierownictwo firmy może poszukiwać, kształtować i oceniać pola rynkowe sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstwa.

Bez kategorii