Faza wzrostu sprzedaży produktu – ciąg dalszy

Doskonalenie produktu obejmowało dbałość o jakość papierosów, podnoszenie walorów opakowania oraz rozszerzenie rodziny produktu. W fazie wprowadzania produktu były dostępne jedynie papierosy w miękkich opakowaniach. Natomiast w fazie wzrostu wprowadzono opakowanie kartonowe (Mars de Luxe). W miarę trwania fazy wzrostu wprowadzono słabsze papierosy (Mars Lights), przeznaczone dla nowych segmentów rynku, tj. dla konsumentów zainteresowanych takimi papierosami: sprzedawano je zarówno w opakowaniach miękkich, jak i twardych.

Zmiana opakowań oraz zmiana cech produktu (papierosy słabsze) umożliwiły jego przeniknięcie do nowych segmentów rynku. Zmieniła się także zasadniczo strategia dystrybucji. Wraz z rozszerzaniem się świadomości istnienia produktu i szerokim jego promowaniem podjęto działania w celu zwiększenia produkcji, podpisano umowy z wieloma hurtownikami, zwłaszcza z tymi, którzy mieli liczne kontakty z detali- stami. Zintensyfikowano także sprzedaż papierosów Mars w tych regionach, w których produkt nie byl obecny w fazie wprowadzania na rynek (południowa i wschodnia Polska).

W reklamie papierosów Mars Lights skoncentrowano się na promowaniu korzyści dla konsumenta: mniejsza zawartość ciał smolistych oraz nikotyny, perforowana bibuła. Duża świadomość istnienia produktu zachęca do podejmowania działań w celu przedłużenia tej początkowo korzystnej dla firmy fazy. Działania te polegają na:

– modyfikacji rynku,

– modyfikacji produktu,

– modyfikacji elementów marketingu-mix.

Skala i zakres tych działań zależą od momentu, w którym są podejmowane. Faza wzrostu jest bowiem mało jednorodna. W początkowym etapie mamy do czynienia ze wzrastającą dojrzałością produktu, następnie z jej stabilizacją aż do spadku dojrzałości. W tej fazie tempo przyrostu sprzedaży produktu staje się degresywne.

Bez kategorii