Opracowanie strategii marketingowej – ciąg dalszy

Cena tego produktu będzie porównywalna z konkurencyjnymi, przy czym jej poziom będzie wyższy o 6% w relacji do średniej ceny rynkowej tego rodzaju produktów. Głównym celem przedsiębiorstwa w pierwszym roku będzie sprzedaż 250 tys. opakowań zbiorczych zawierających po 50 lizaków oraz uzyskanie 8-procentowego udziału w rynku krajowym, przy zysku w pierwszym roku przekraczającym 1,2 min zł.

Celem firmy w drugim roku będzie zwiększenie sprzedaży do poziomu 500 tys. kartonów (łącznie z eksportem do krajów Europy Wschodniej), co powinno przynieść zysk w wysokości nic niższej od 2,5 min zl.

Produkt będzie oferowany w kilku smakach najbardziej akceptowanych przez konsumentów. Cena detaliczna jednego lizaka wyniesie 1,45 zl, natomiast cena kartonu dla dystrybutorów to 52,25 zł.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy pakiet promocyjny dla dystrybutorów będzie stanowił co 10 karton, który otrzymają oni darmo. Jednocześnie firma będzie przeznaczała środki finansowe na wspólną promocję. Całkowity budżet promocji wyniesie 1,6 min zl, z czego 65% będzie przydzielone na promocję sprzedaży, a pozostała część na reklamę ogólnokrajową. Tekst reklamy ma podkreślać wartości odżywcze oraz obecność witamin. Aby poznać reakcję rynku na nowy produkt, w pierwszym roku firma przeznaczy 25 tys. zł na badania marketingowe.

Przedsiębiorstwo zamierza w ciągu trzech lat zdobyć 24-procen- towy udział w rynku i osiągnąć stopę zwrotu od poniesionych nakładów inwestycyjnych równą 16%. Aby osiągnąć te cele, przedsiębiorstwo będzie realizować strategię intensywnej penetracji rynku. Łączny budżet promocji będzie zwiększany co roku o 15%.

Bez kategorii