Metoda eksperymentalna i segmentacja rynku konsumentów

Eksperyment jest najbardziej zaawansowaną metodą badawczą, wymagającą precyzyjnego doboru uczestników, poddania ich działaniu określonych bodźców i starannego mierzenia wyników. Metoda eksperymentalna jest również stosowana w sieci – zwłaszcza w odniesieniu do produktów czy usług oferowanych za pośrednictwem Internetu. Najczęściej spotykanym rodzajem eksperymentu w Internecie jest próbna emisja reklam. Internautom pokazywane są równolegle różne reklamy danego produktu i na podstawie statystyk kliknięć agencja wybiera najbardziej skuteczną formę, która jest następnie wykorzystywana w całej kampanii.

Segmentacja rynku konsumentów. Segmentacja internetowego rynku B2C (konsumenckiego) ma na celu wyodrębnienie interesujących nas grup, do których zamierzamy dotrzeć z określonym przesłaniem (w wypadku komunikacji promocyjnej) bądź z konkretną ofertą (e-commerce). Działania w Internecie powinny być jednak ściśle dopasowane do strategii segmentacji prowadzonej poza siecią.

Segmentację na rynku konsumentów przeprowadza się pod kątem określonych cech charakterystycznych, pozwalających wyodrębnić w miarę jednorodne grupy – najczęściej stosowane są kryteria geograficzne i demograficzne, jak również wymagające dokładniejszych badań kryteria psychograficzne. Innym sposobem jest podział rynku według określonych wzorów zachowań konsumentów – stosuje się w takich wypadkach kryteria behawioralne.

Bez kategorii