Konsumenci najczęściej kupują produkty powszednie

Przykładem mogą być: guma do żucia, cukierki, mleko, jajka, papierosy, benzyna, strzyżenie itp. Wyróżnia się trzy rodzaje tych produktów: podstawowe, nabywane pod wpływem impulsu oraz nabywane pod wpływem nagłej potrzeby.

Produkty podstawowe to te, których nabycie przez klienta jest zwykle wcześniej uświadamiane. Należą do nich artykuły żywnościowe. Konsumenci nie poszukują zbyt wielu informacji np. o mleku, jednak kupują je często i uświadamiają sobie potrzebę jego zakupu, zanim wybiorą się do sklepu spożywczego. Innym przykładem są usługi bankowe. Z usług bankowych korzystamy rutynowo, choć przedtem uświadamiamy sobie potrzebę skorzystania z nich. Przy zakupie produktów podstawowych klienci bardzo często zwracają uwagę na markę produktu i dogodność jego lokalizacji.

Zakupy produktów nabywanych pod wpływem impulsu wynikają z odczucia nagłej ochoty do ich posiadania. Bardzo ważnym elementem w marketingu tych produktów jest dystrybucja oraz formy sprzedaży. Jeżeli sieć sklepów nie jest dogodnie zlokalizowana lub miejsce sprzedaży nie dość eksponowane, sprzedaż produktów staje się utrudniona. Dlatego też takie artykuły, jak: cukierki, guma do żucia, papierosy, czasopisma, różne nowości, są umieszczane w wielu sklepach blisko kasy bądź w specjalnie dla nich przygotowanych miejscach, które są wygodne dla konsumentów pod względem komunikacyjnym.

Produkty nabywane pod wpływem nagłej potrzeby są to produkty kupowane w wyjątkowych okolicznościach, gdy czas i miejsce ich występowania, a także jakość liczą się najbardziej. Dlatego np. cena bandaża samoprzylepnego nie ma większego znaczenia, jeśli jest on nagle potrzebny. Środki promocji sprzedaży, takie jak afisze i wystawy, są bardzo ważne w marketingu tych produktów. Konsumenci nie planują ich nabycia, a jednak są świadomi ich występowania (w kwiaciarniach, aptekach).

Bez kategorii