Istota nowego produktu

Nie ma wątpliwości co do tego. że nowe produkty mają ogromne znaczenie dla firmy, która chce osiągnąć sukces na rynku. Gdy dotychczasowe produkty znajdą się w końcowej części fazy dojrzałości bądź w fazie spadku sprzedaży, następuje wtedy spadek zysku. Taka sytuacja powoduje konieczność wprowadzenia do oferty firmy nowych produktów, które zapewniłyby wysoki zysk od razu bądź w przyszłości. Aby to było możliwe, firmy powinny prowadzić regularne badania nowych produktów i szacować rezultaty ich wprowadzania na rynek. Należy korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł pomysłów co do nowych produktów.

Nowy produkt to pojęcie bardzo szerokie – od unikatowych innowacji, będących wynikiem wielkonakładowych zaawansowanych badań technologicznych, po modyfikacje już istniejących produktów. To, jak firma postrzega swoje cele dotyczące nowego produktu, i sposób, w jaki zamierza je osiągnąć, jest odzwierciedleniem prowadzonej przez nią polityki nowego produktu, strategii, organizacji i stosowanych procedur wykonawczych.

W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzaniem nowych produktów na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku.

W koncepcji marketingu nowy produkt możemy analizować z punktu widzenia producenta (dostawcy) lub z punktu widzenia konsumenta. Te zmiany niekoniecznie muszą być dostrzegane przez nabywcę.

Bez kategorii