Internet na świecie

Przedstawianie w książce dokładnych informacji statystycznych mija się z celem, ponieważ w chwili oddania jej do rąk czytelników dane te będą już mocno nieaktualne. Dlatego też w tym rozdziale ograniczymy się raczej do przedstawienia pewnych tendencji i do ogólnych opisów zjawisk.

Do statystycznego opisu Internetu wykorzystuje się najczęściej dwie wielkości: liczbę użytkowników oraz liczbę hostów (czyli komputerów podłączonych do sieci). Inne statystyki dotyczą również liczby zarejestrowanych domen czy aktywnych serwisów www, z kolei działania promocyjne prowadzone w sieci są w skali globalnej mierzone wielkością budżetów reklamowych. My posłużymy się tu jednym z dwóch najczęściej spotykanych parametrów: liczbą użytkowników. Przedstawimy przy tym dane z lutego 2002 roku – w tym miesiącu opublikowano wiarygodne raporty, dotyczące zarówno światowego, jak i polskiego Internetu, co umożliwi nam dokonanie kompleksowego przeglądu sytuacji w Polsce i na świecie.

Jest wiele niezależnych ośrodków, które prowadzą badania Internetu na świecie. Ze względu na różnice w stosowanych metodach badań uzyskiwane wyniki różnią się od siebie – ale też wszystkie raporty wskazują jednoznacznie na systematyczny wzrost zainteresowania siecią.

Do najbardziej wiarygodnych badań Internetu i zarazem najczęściej cytowanych w literaturze fachowej należą badania NUA Internet Surveys (aktualne informacje można znaleźć na stronie www.nua.ie/surveys) oraz CIA – Computer Industry Almanac (adres internetowy www.c-i-a.com U

Według wspomnianego badania NUA Internet Surveys, w lutym 2002 roku łączna liczba osób posiadających dostęp do sieci wyniosła 544,2 min, czyli około 9 proc. populacji świata. Zdecydowanie najwięcej internautów (rozumianych tu jako osoby posiadające dostęp do Internetu) znajdowało się wówczas w Ameryce Północnej, z kolei największą dynamiką wzrostu odznaczał się rynek europejski. W ciągu sześciu miesięcy (sierpień 2001 – luty 2002) liczba internautów na świecie powiększyła się o blisko 31 min, z tego aż 16,7 min osób pochodziło ze Starego Kontynentu, podczas gdy liczba nowych przyłączeń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wyniosła tylko 550 tysięcy.

Z kolei według Computer Industry Almanac, w 2001 roku dostęp do sieci miało łącznie 533 min osób na całym świecie, jest to więc liczba o ok. 2 proc. mniejsza od podanej w raporcie NUA. Raport CIA zawiera bardzo interesujące dane dotyczące prognoz wzrostu liczby internautów: w roku 2004 ma ona wzrosnąć do 945 milionów, a w 2007 roku na świecie ma być już 1 miliard 460 milionów osób posiadających dostęp do sieci.

Bez kategorii