Etapy procesu rozwoju nowego produktu – ciąg dalszy

Rozwój nowego produktu dokonywany równocześnie na wszystkich etapach powoduje, że członkowie zespołu przekazują nowy produkt zarówno do poprzednich, jak i kolejnych faz jego rozwoju, tym samym pojawiające się problemy szybko mogą być rozwiązane.

Korzyści płynące z symultanicznego procesu rozwoju nowego produktu są wykorzystywane m.in. w przemyśle samochodowym. Stosując tę metodę, Ford skrócił okres rozwoju nowego modelu samochodu z sześćdziesięciu do mniej niż czterdziestu miesięcy. Mazda sz.czyci się cyklami rozwoju produktu trwającymi od dwóch do trzech lat.

Z jednej strony, superszybki rozwój nowego produktu może być bardziej ryzykowny i kosztowny od tradycyjnego sekwencyjnego podejścia. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa, które wprowadzają nowe i udoskonalone produkty na rynek szybciej niż konkurencja, zdobywają istotną przewagę konkurencyjną w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Reagując na nowe upodobania klientów, przedsiębiorstwa te mogą uzyskiwać wyższe ceny za nowocześniejsze produkty.

Jedną z głównych decyzji zarządu przedsiębiorstwa jest określenie wielkości budżetu na rozwój nowych produktów. Niektóre firmy finansują tak wiele projektów, jak tylko jest to możliwe, oczekując, że sukces osiągnie przynajmniej kilka z nich. Natomiast inne przedsiębiorstwa ustalają budżet na badania i rozwój przez zastosowanie jednolitego wskaźnika procentowego od wielkości sprzedaży lub przez określanie nakładów na tym samym poziomie co konkurencja.

W tablicy 8 jest przedstawiony przykładowy sposób obliczania kosztów związanych z inwestowaniem w rozwój nowego produktu (np. samochodu). Z tych danych wynika, że dopóki firma nie może uzyskać korzystniejszych wskaźników selekcji pomysłów i obniżyć kosztów w poszczególnych fazach, dopóty będzie musiała przeznaczać prawie 8 min zł na każdy nowy pomysł, który przyniesie firmie sukces rynkowy. Zatem w ciągu następnych lat na stworzenie 10 nowych produktów przedsiębiorstwo będzie musiało wyłożyć co najmniej 80 min zł.

Bez kategorii