Analiza sytuacji produktu

Z doświadczeń wielu przedsiębiorstw można wysnuć wniosek, że zarządzanie produktem (ofertą firmy) powinno być ostrożne, jeśli zaplanowane zyski mają zostać osiągnięte. Oznacza to, że należy utrzymać konkurencyjność obecnych produktów, zaś te, które przynoszą straty, wycofać z oferty i uzupełnić ją nowymi.

Zarządzanie produktem w wielu aspektach ma zasięg strategiczny. Rozwój i wybór strategii produktu powinny być poprzedzone analizą sytuacji. Dokonanie analizy to nic innego, jak zgromadzenie potrzebnych informacji i poddanie ich analizie w podziale na produkty, ich marki i wersje bądź linie. Ponieważ oferta firmy jest tym, co wymienia się na złotówki klientów, warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Czy nasze produkty są zróżnicowane? Jeśli tak, to jak? Jeśli nie, co należałoby zrobić, by je zróżnicować? Czy jakość i wykonanie produktów są dostatecznie dobre w obsługiwanych segmentach?

Jak szeroki jest oferowany asortyment? Czy powinien być rozszerzony, czy też zwężony? Czy opakowanie jest efektywne z punktu widzenia klientów (zabezpieczenie i informacja) i dystrybutorów (informacja, łatwość przemieszczania, możliwość układania i prezentacji produktów na półkach sklepowych)?

Jakie usługi są dostarczane klientom? Czy są one na dobrym poziomie? Czy są prawidłowo wycenione? Inne, równie istotne, zebrane i zanalizowane informacje powinny dotyczyć: tempa wzrostu rynku, obsługiwanych i nie obsługiwanych segmentów rynku, wielkości udziałów w rynku, faz cyklu życia produktów, zyskowności poszczególnych produktów, słabych i silnych stron wewnętrznych zasobów firmy (środki finansowe, kompetencje pracowników, środki materialne itp.), porównania produktów z konkurencyjnymi. Jeśli zarząd firmy wykorzystuje modele portfeli produktów, menedżer odpowiedzialny za produkt powinien znać kategorię, do której zaliczono oferty produktów.

Zarządzanie produktem w firmie powinno pociągać za sobą konieczność rozwijania odpowiednich strategii, których celem byłoby utrzymanie konkurencyjności oferty, optymalnego rozmiaru asortymentu oraz napływ nowych produktów zapewniających dodatkowy zysk. Poniżej przedstawiono kilka konwencjonalnych strategii produktu. Należą do nich: strategia utrzymania konkurencyjności oferty (produktu), strategie pełnego lub ograniczonego asortymentu produktu, strategia rozszerzania linii produktów (oferty), strategia uzupełniania linii produktów (oferty) i strategia oczyszczania linii produktów (oferty).

Bez kategorii