Strategia utrzymania konkurencyjności oferty (produktu)

Relatywna poprawa jakości jest jednym z trzech strategicznych czynników decydujących o udziale w rynku. Pozostałe dwa czynniki to: rozszerzanie działań związanych z nowym produktem (każda firma powinna dbać o to, aby nowe produkty szybko i efektywnie zastępowały produkty usuwane z oferty) oraz wzrost wydatków na reklamę i promocję. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że dwa spośród kluczowych czynników, wpływających na udział w rynku, są związane z produktem. Oczywiście, inne cechy produktu, np. funkcje, cena, serwis, dodatkowe usługi, wzór, opakowanie lub gwarancja, również wpływają na percepcję wartości produktu u nabywców. W celu utrzymania konkurencyjności oferty menedżerowie powinni prowadzić badania marketingowe, które pozwoliłyby im uzyskać informacje o tym:

– jakich usprawnień w dotychczasowych produktach chcą nabywcy,

– które cechy produktu ich nie zadowalają,

– jaka jest percepcja i opinia klientów o produktach konkurencyjnych,

– jak nabywcy przyjmują usprawnienia produktów konkurencyjnych.

Te informacje mogą być niepełne. Będą one jednak solidną podstawą, dzięki której można podjąć decyzje dotyczące planów usprawnień w dotychczasowych produktach, zasadniczo wpływające na jakość oraz wartość produktu i satysfakcję klientów.

W dużych firmach za usprawnienie produktu jest odpowiedzialny dział badań i rozwoju. Tam też najczęściej są realizowane zalecenia działu marketingu dotyczące usprawnień produktu i redukcji kosztów.

Określenie szerokości i głębokości oferowanego klientom asortymentu produktu wymaga podjęcia zarówno decyzji strategicznych, jak i taktycznych. Decyzje strategiczne są niezbędne, aby rozstrzygnąć problem, czy oferować pełny czy też ograniczony asortyment produktu. Decyzje taktyczne dotyczą takich kwestii, jak np. jakie konkretne marki produktów będą oferowane w ramach strategii pełnego bądź ograniczonego asortymentu w określonych liniach produktów.

Bez kategorii