Produkt a opakowanie

Opakowanie powinno stanowić, ze względu na swoją rolę i znaczenie, uzupełnienie 4 elementów marketingu-mix. W wielu przypadkach bowiem właśnie opakowanie warunkuje daną strategię marketingową.

Opakowanie może być często modyfikowane w celu uzyskania nowego produktu lub też sprawienia, że istniejący produkt lepiej spełni wymagania klienta niż produkt konkurencyjny. Można to uzyskać poprzez zmianę grafiki opakowania, jego formy, typu czy materiału, z jakiego zostało wykonane.

Decyzja dotycząca zmiany opakowania czy produktu zależy od tego, co w danej chwili ma większe znaczenie na rynku – sam produkt czy też opakowanie. Niekiedy zmiana opakowania tworzy nowy rynek albo „nowy” produkt. Wprowadzenie nowego opakowania może być odbierane przez konsumentów jako zmiana produktu, a w konsekwencji może także zmieniać ich zachowania i przyczyniać się do wzrostu satysfakcji. Na przykład wprowadzenie opakowań z tworzyw sztucznych na oleje samochodowe spowodowało rozwój samoobsługowego rynku napełniania pustych pojemników. Zastosowany przez firmę Kodak system opakowań błon fotograficznych wpłynął na zmniejszenie niebezpieczeństwa ich naświetlenia oraz łatwość użytkowania. Obserwuje się także szybki rozwój rynku pakowanej żywności, przystosowanej do bezpośredniego użycia w kuchenkach mikrofalowych.

Innym czynnikiem modyfikacji opakowań jest cena produktu. W warunkach gdy nie chcemy zmieniać ceny i opakowania, gdyż są one utrwalone w świadomości konsumentów, rozwiązaniem jest zastosowanie strategii wykorzystania wielkości produktu do manipulacji cenowych (tzw. downsizing). Polega ona na tym, że w nie naruszonym opakowaniu znajduje się „mniej produktu” (pod względem ilości, wagi, długości itd.). Poprzez zmianę materiału opakowania, grafiki, formy itp. można wpływać na obniżkę kosztów i – co za tym idzie – obniżkę ceny.

Bez kategorii