Problemy związane z badaniem rynku internetowego

W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy ogólny zarys metod wykorzystywanych w badaniach rynku internetowego. Okazuje się jednak, że w trakcie takich badań napotykamy wiele trudności. Postaramy się krótko opisać pięć najważniejszych problemów związanych z badaniem Internetu.

Dostęp do sieci i korzystanie z niej – często mylone pojęcia. Problem wydaje się banalny, analizując jednak wiele witryn, natrafiliśmy na dobitne dowody tego, że dostęp bywa bardzo często mylony z korzystaniem z sieci. Dostęp oznacza jedynie możliwość korzystania z Internetu (na przykład posiadanie w domu komputera z modemem), podczas gdy terminem korzystanie z sieci określamy rzeczywisty kontakt użytkownika z Internetem (obejmuje on m.in. korzystanie z poczty elektronicznej, stron www, usługi przesyłania plików – ftp, różnych form komunikacji itp.). Pomieszanie tych dwóch pojęć prowadzi do błędnych wniosków, bo dane te istotnie różnią się między sobą. I tak, dla przykładu, w lutym 2002 roku dostęp do sieci w Polsce posiadało 21,8 proc. respondentów, podczas gdy odsetek korzystających z sieci wynosił tylko 15,6 proc. (dane według badania Interbus TNS/OBOP z marca 2002 roku). Dlatego też, posługując się badaniami, należy bezwzględnie zwracać uwagę na to, które dane poddajemy obróbce: czy liczbę osób mających dostęp do sieci, czy tylko osób korzystających z Internetu.

Bez kategorii