Powiązania specjalisty ds. produktu (marki) cz. III

Na przykład w firmie Procter and Gamble specjalista ds. produktu jest odpowiedzialny za każdy podlegający mu produkt, który jest częścią linii produktów bądź grupy marek ze sobą spokrewnionych.

Specjalista ds. produktu jest odpowiedzialny za decyzje marketingowe w całym cyklu życia produktu, za taką strategię marketingową, która odpiera naciski konkurencji i potrafi dostosować cechy produktu do zmieniających się potrzeb konsumentów. Wykonanie tych zadań decyduje w wielu wypadkach o sukcesie lub klęsce produktu.

Zadania specjalisty ds. produktu na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oraz na rynku produktów i usług przemysłowych mogą się różnić zależnie od natury produktu oraz celów firmy i branży, w której ona działa.

Specjaliści zajmujący się produktami przemysłowymi mają bardzo dobre wykształcenie techniczne, ale niedostateczne doświadczenie w marketingu. Dlatego też ich rola w podejmowaniu decyzji dotyczących reklamy, promocji sprzedaży, opakowania, marki i etykiety jest ograniczona. Pozostają oni w bliskich kontaktach z działem zajmującym się badaniami i rozwojem produktów, ponieważ zmiany zachodzące w technologii wymagają podejmowania szybkich decyzji i elastycznego działania.

W firmach oferujących produkty konsumpcyjne menedżerowie odpowiedzialni za produkt powinni mieć taką wiedzę i doświadczenie w zakresie marketingu, aby móc samodzielnie podejmować decyzje dotyczące marketingu-mix, bez potrzeby zatrudniania konsultanta z zewnątrz.

Takie rozwiązanie organizacyjne pozwala zarządowi firmy mieć silny wpływ na decyzje dotyczące produktu, a najlepiej jeśli wspomaga inne metody zarządzania produktem. Johnson and Johnson jest jedną z firm stosujących to rozwiązanie organizacyjne zarządzania produktem.

Xerox. IBM, Polaroid to firmy, które stosują to rozwiązanie organizacyjne zarządzania produktem. Połączenie dotychczasowych kwalifikacji z nowym zadaniem pozwala efektywnie wykorzystać czas, zasoby oraz entuzjazm i doświadczenie ludzi. Z chwilą wprowadzenia produktu na rynek i zdobycia przez niego zaufania klientów produkt jest przejmowany przez specjalistę ds. produktu.

To rozwiązanie organizacyjne może być jednak kosztowne, prowadzić do konfliktów wewnątrz firmy i przyczyniać się do braku ciągłości sukcesów produktu po jego wprowadzeniu na rynek. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że produkt zostanie przejęty przez ludzi o małym doświadczeniu, nie w pełni znających jego walory. W rezultacie klienci mogą ich również nie rozpoznać, co z kolei może być przyczyną niekorzystnych wahań w wielkości sprzedaży i zysku.

Bez kategorii