Klasyfikacja konsumentów według czasu akceptacji nowego produktu

Do innowatorów zalicza się osoby skłonne podejmować ryzyko i chętnie akceptujące nowe produkty. Grupa ta jest stosunkowo nieliczna, statystycznie około 2,5% całej zbiorowości.

Wcześni naśladowcy szybko akceptują nowe produkty. Są to osoby uważane za liderów kształtujących opinie w danej społeczności (stanowią oni 13,5% całej zbiorowości). Do wczesnej większości naśladowców są zaliczane osoby, które akceptują nowe produkty, zanim dokona tego przeciętny nabywca (jest ich około 34%).

Nabywcy późno akceptujący nowe produkty (późna większość naśladowców) charakteryzują się sceptycyzmem. Akceptują oni nowy produkt wówczas, gdy zrobi to wczesna większość naśladowców (stanowią oni również 34% zbiorowości).

Konserwatyści (maruderzy) akceptują nowy produkt jako ostatnia grupa konsumentów. Cechy charakterystyczne tej grupy to przywiązanie do tradycji oraz niechęć do zmian. Decydują się na zakup nowości dopiero wtedy, kiedy staje się ona już swego rodzaju tradycją (nowość jest już produktem powszechnie dostępnym i akceptowanym na rynku). Stanowią oni około 16% całej zbiorowości.

Rozpoznanie postaw tych grup użytkowników umożliwia firmie bardziej efektywne i skuteczne promowanie nowości na rynku. Działania marketingowe w pierwszym okresie wprowadzania nowego produktu na rynek powinny być skierowane na innowatorów i osoby wcześnie akceptujące innowacje. Stąd szczególnie ważna, aczkolwiek niełatwa, jest identyfikacja tych dwóch grup konsumentów.

Proces akceptacji nowości w czasie jest przedstawiony jako rozkład normalny. Pierwszy okres po wprowadzeniu innowacji na rynek charakteryzuje stosunkowo wolny wzrost liczby nabywców akceptujących nowy produkt. Po tym okresie innowacja jest przyjmowana przez coraz większą grupę konsumentów, aż osiąga punkt szczytowy. Następnie zaznacza się spadek liczby kupujących.

Bez kategorii