Istota nowego produktu – ciąg dalszy

Booz, Allen & Hamilton zidentyfikowali sześć kategorii nowych produktów pod kątem stopnia ich nowości zarówno dla danego przedsiębiorstwa, jak i rynku (nabywców):

– produkty nowe na świecie, tj. nowe produkty tworzące zupełnie nowy rynek:

– nowe linie produktów, a więc nowe produkty pozwalające wejść firmie na istniejący już rynek:

– produkty dodatkowe, tj. nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produktów:

– udoskonalenia dotychczasowych produktów, tzn. nowe produkty o udoskonalonym działaniu lub większej postrzeganej wartości, wchodzące na miejsce istniejących produktów:

– produkty repozycjonowane, tj. istniejące produkty kierowane na nowe rynki lub segmenty rynku:

– produkty redukujące koszty, t/.n. nowe produkty spełniające podobne funkcje przy niższych kosztach.

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do jednoczesnego wprowadzania różnych kategorii nowych produktów. Największe koszty oraz ryzyko pociągają za sobą produkty całkowicie nowe zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla klientów. Stąd też większość działań innowacyjnych przedsiębiorstwa jest zazwyczaj kierowana na doskonalenie dotychczasowych produktów, a nie na tworzenie nowych.

Firmy mogą wykorzystać dwie strategie wprowadzania nowych produktów na rynek: strategię zakupu lub/i strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Strategia zakupu może polegać na:

– zakupie innej firmy,

– zakupie patentów od innych przedsiębiorstw,

– zakupie licencji lub koncesji na działanie w ramach systemu franchisingowego.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania zakupem nowych produktów. Na przykład firma Procter & Gamble nabyła kilka produktów firmy Revlon, PepsiCo zakupiła Wedla, a firma Nestle – Goplanę. Strategia rozwoju nowego produktu może przybrać postać:

– rozwoju nowego produktu we własnych laboratoriach,

– kontraktu z niezależnymi osobami lub firmami zajmującymi się rozwojem nowych produktów.

Przedsiębiorstwa najczęściej dążą do utrzymania zajmowanej pozycji na rynku lub osiągnięcia wzrostu na nim, realizując obie strategie wprowadzania nowych produktów, gdyż opłacalność tych form działania w różnych okresach jest inna.

Bez kategorii