Cechy dobrej nazwy marki

Do zbudowania przychylności konsumentów wobec marki istotny jest właściwy wybór nazwy marki. Ponieważ wiele polskich firm zmienia swoje nazwy i wprowadza własne marki, istotne jest przedstawienie cech, jakimi powinny się odznaczać dobre nazwy marki, aby zwiększyć tym samym szanse firm na zdobycie przychylności klientów. Wprawdzie niektóre nazwy marek, funkcjonujące i uznane na rynku od lat, są prawie zaprzeczeniem tych cech, ale wynika to często z faktu, że były wprowadzane w odległej przeszłości, gdy konkurencja nie wymuszała odpowiedniego działania, Wybór dobrej nazwy marki jest trudną sztuką. Dobra nazwa marki powinna być:

– krótka i prosta (np. IBM, Sony, Mars):

– łatwa do odczytania i wymówienia (może się zdarzyć, że trudna do wymówienia, obcojęzyczna nazwa może być powodem odrzucenia oferty firmy):

– łatwa do rozpoznania i zapamiętania:

– przyjemna w brzmieniu i odczytywaniu, łatwa do zapisania:

– wymawiana i zapisywana w jeden nie budzący wątpliwości sposób (przykładem negatywnym może być nazwa „Piątka”, rodząca pytanie o sposób zapisu: słownie czy cyfrą?):

– możliwa do wymówienia i zapisania w wielu językach (dotyczy to zwłaszcza produktów eksportowanych):

– kojarząca się ze współczesnością (nie powinna brzmieć staroświecko):

– łatwa do wykorzystania na opakowaniu i etykiecie (np. zbyt wiele znaków graficznych uniemożliwia pomniejszenie):

– prawnie dozwolona do użytkowania (nie zastrzeżona przez innego producenta):

– sugerująca – w miarę możliwości – korzyści związane z produktem (np. Goodyear, Stomil, Delecta):

– łatwa do zastosowania we wszystkich nośnikach promocji i reklamy (szczególnie na plakatach i w telewizji).

– Nazwa marki nie może być:

– podobna do nazwy marki używanej przez konkurencję (np. Levi’s, Revi’s):

– obraźliwa, o nieprzyzwoitym bądź negatywnym brzmieniu lub skojarzeniach.

Bez kategorii