Badania sektora przedsiębiorstw w sieci

W większości wypadków makrosegment użytkowników instytucjonalnych jest utożsamiany z pierwszym wymienionym wyżej segmentem, czyli sektorem przedsiębiorstw. Większość dostępnych na rynku opracowań dotyczy właśnie tego segmentu. Poniżej przedstawimy przykładowe dane z raportu Internet Monitor firmy ARC Rynek i Opinia (opracowanego w kwietniu 2001 roku).

Dostęp do sieci posiada 57,8 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudniających ponad pięć osób (badaniem nie objęto niestety mikroprzedsiębiorstw, czyli jednostek zatrudniających maksymalnie pięć osób). Zauważa się przy tym dość ciekawą prawidłowość: w sektorze dużych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad stu pracowników) odsetek firm korzystających z sieci jest stosunkowo wysoki – 81 proc. Tymczasem tylko 50 proc. firm małych (zatrudniających od 6 do 20 pracowników) korzysta z Internetu.

Badaniem objęto również formy korzystania z sieci oraz stopień zadowolenia z Internetu. Wyniki były równie ciekawe: dwie trzecie badanych firm posiadało stronę internetową, z tej grupy aż 80,3 proc. zdecydowało się na wykupienie własnej domeny. Oznacza to, że te przedsiębiorstwa podeszły do sieci w sposób profesjonalny, licząc na jej wykorzystanie w prowadzonej działalności.

Interesujące są też wyniki pomiarów stopnia zadowolenia z Internetu i z rezultatów obecności przedsiębiorstwa w sieci. W cytowanym już badaniu ARC Rynek i Opinia 53,2 proc. respondentów stwierdziło, że Internet zwiększył skuteczność i wydajność firmy, przeciwnego zdania było zaledwie 0,6 proc. badanych.

Bez kategorii