Agencja marketingowa warszawa, poznań, Kraków

Opakowanie i znak bezpieczeństwa dla środowiska

Do ratowania środowiska naturalnego przed zalewem opakowań może się przyczynić recykling. Polega on na odzyskiwaniu cennych tworzyw do ponownego przetworzenia, co prowadzi do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i obniżenia zanieczyszczeń. Wskaźnik odzysku tworzyw sztucznych w recyklingu wynosi w Europie Zachodniej około 6%. Przodującym krajem w odzyskiwaniu tworzyw są Niemcy, gdzie wskaźnik ten stanowi około 16%. Jest to wynik wydania i egzekwowania ostrych przepisów dotyczących obowiązku zwrotu zużytych opakowań. Już teraz można przewidzieć, że wskaźnik ten będzie stale rósł, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych.

Bez kategorii

Wybór pozycji marki oferowanej klientom przez firmę

Rozróżnia się trzy sposoby określania pozycji marki produktu. Pierwszy sposób polega na przypisaniu marce cechy właściwej dla całej kategorii danego produktu. Określona pozycja nie jest więc wyjątkowa, jednak ze względu na to, iż wobec danej marki zastosowano ją po raz pierwszy, następuje silne związanie marki z przypisanymi wyłącznie jej zaletami. W ten sposób określa się pozycję ogólną, rodzajową. Przykładem może być Volkswagen: w świadomości klientów samochody tej marki są kojarzone z niezawodnością. Motyw niezawodności był podstawowym elementem kampanii reklamowej Volkswa- gena w latach 60.

Bez kategorii

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia (nowego produktu) polega na szacowaniu atrakcyjności oferty. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za nowy produkt muszą więc dokonać projekcji wielkości sprzedaży, kosztów oraz zysków. Określa się, czy nowy produkt zapewni realizację celów firmy, które często mają charakter czysto finansowy.

Bez kategorii

Zabezpieczenie przez spamem

Wszystkie wyszukiwarki posiadają zaawansowane mechanizmy weryfikujące otrzymane od robotów wyniki. Mechanizmy te mają za zadanie filtrowanie spamu – technik, których celem jest sztuczne zawyżanie rankingu strony. Klasycznymi przykładami takich działań są:

Bez kategorii

Wybór technologii: sprawne działanie serwisu cz. II

Warstwa informacyjna stron www. Serwisy internetowe możemy – z grubsza rzecz biorąc – podzielić na informacyjne (dostarczające różnorodnych wiadomości: w tej grupie mieszczą się rów- niefiatalogi, będące źródłem informacji o innych stronachoraz transakcyjne (służące do dokonywania różnych operacji handlowych – witryny banków, serwisy umożliwiające zakupy on-line, strony ułatwiające składanie zamówień czy współpracę podmiotów handlowych itp.). Oba typy witryn potrzebują dobrych, dopasowanych do swoich potrzeb tekstów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady ich przygotowywania.

Bez kategorii

Wybór dostawcy usług internetowych

Wybierając dostawcę usług, najlepiej jest wejść na jego stronę internetową i porównać ceny z cenami u wybranych konkurentów. Należy przy tym pamiętać, że nie ma uniwersalnej metody konstruowania cenników. Czasem oferta wydaje się na pierwszy rzut oka najdroższa, ale po dokładnej ocenie okazuje się, że jest wręcz przeciwnie – bo w pakiecie znajduje się wiele usług, za które u innych dostawców trzeba dodatkowo płacić.

Bez kategorii

Tytuł strony

Tytuł znajduje się w nagłówku strony i jest widoczny w górnym pasku przeglądarki. W składni html wygląda to tak: . Z analizy dostępnych informacji na temat metod działania wyszukiwarek wynika, że tytuł jest jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę przy sporządzaniu rankingu stron.

Bez kategorii

Sprawdzać aktualność zewnętrznych odnośników

Internet to medium o dużej płynności – spora liczba serwisów systematycznie przebudowuje swoją zawartość, część znika, część pojawia się pod nowymi adresami. Dlatego też istnieje konieczność okresowej weryfikacji odnośników znajdujących się w danym serwisie www – utrzymywanie nieaktualnych linków jest bardzo źle widziane przez osoby odwiedzające serwis.

Bez kategorii

Słowa kluczowe

Wszystkie wybrane słowa kluczowe to osobny element, umieszczany w nagłówkach stron. Występuje on w postaci znacznika (niewidocznego dla odwiedzającego, można go obejrzeć dopiero w kodzie strony):

Bez kategorii